4 עצות מדעיות ללמידה למבחן

מהי הדרך הטובה ביותר ללמידה למבחן?

חוקרים בכל העולם מנסים לגלות מה היא הדרך הטובה ביותר להצלחה בלימודים. אחד המחקרים המעניינים בדק מה היא הדרך בה תלמידים לומדים בצורה הטובה ביותר את החומר הלימודי.

בשנת 2005 חוקרים ערכו מחקר על תלמידים בכיתה ו' בארצות הברית. התלמידים למדו שליש מהחומר בכיתה בלי לחזור על הנלמד. שליש מהחומר התלמידים למדו בכיתה ואז החוקרת הראתה להם שקופיות שהיוו חזרה על הנלמד. השליש האחרון של החומר כלל בחנים קצרים שהתלמידים עשו בסיום של יחידת הלימוד. התלמידים ענו על הבחנים הקצרים ולאחריהם החוקרת הראתה להם את התשובה הנכונה, כך שהתלמידים יוכלו לדעת אם הם הצליחו או טעו.

מה אתם חושבים? איזה חומר התלמידים ידעו בסוף השנה בצורה הטובה ביותר?

המחקר גילה שהתלמידים בממוצע קיבלו ציון שלם גבוה יותר בחומר הלימודי שהם עשו עליו בחנים קצרים. כמו כן, החזרה על החומר בכיתה לא שיפרה בכלל את הנלמד. למעשה, לא היה הבדל בין חומר שחזרו עליו פעם אחת בכיתה ובין חומר שחזרו עליו פעמיים בכיתה. בשונה מכך, הבחנים הקצרים היו בעלי השפעה רבה ושיפרו, כאמור, את הישגי התלמידים בציון שלם.

מחקר נוסף שנערך בשנת 2007 על תלמידים בכיתה ח' בשיעורי מדעים גילה ממצאים דומים. התלמידים קיבלו בסוף הסמסטר בממוצע ציון 92 על חומר שהם עשו עליו בחנים קצרים בכיתה. לעומת זאת, התלמידים קיבלו בממוצע ציון 79 על חומר שהם למדו אותו פעם אחת או פעמיים בכיתה, אבל לא נבחנו עליו בבחנים קצרים כחלק מהתהליך הלימודי.

מחקרים נוספים הגיעו למסקנה דומה והיא שקריאה חוזרת ונשנית של החומר משפרת במידה מאוד נמוכה את הזיכרון והידע של התלמידים. אם כך, מה כן משפר?

העיקרון החשוב הוא שאם אתם רוצים לזכור משהו בצורה טובה, אתם צריכים לחרוט אותו חזק במוח. קריאה חוזרת של חומר היא קלה ונעימה יחסית, אבל היא כמו לחרוט בקיר בעיפרון. במידה ואתם רוצים באמת לזכור מידע לקראת מבחן חשוב במיוחד, אז אתם חייבים להתאמץ. המאמץ לשלוף את המידע כשיש בחנים קצרים או במענה על שאלות מחזק את הזיכרון ומקבע אותו בצורה טובה יותר.

הנה כמה עצות פרקטיות בשביל סטודנטים או בשביל הורים לילדים שצריכים לזכור חומר לימודי:

1. במקום לחזור ולקרוא את החומר בפעם השנייה, עדיף לנסות לרשום את העובדות החשובות מהזיכרון. שליפה מהזיכרון היא הרבה יותר קשה ומעייפת, אבל היא מקבעת בצורה טובה יותר את הזיכרון והידע יוטמע בצורה טובה יותר.

2. חשוב לענות על שאלות שקשורות לחומר הנלמד, זה כמובן יותר מעייף והכי קל לקרוא את החומר בפעם השנייה. עם זאת, כפי שראינו, מענה על שאלות דורש שליפה של מידע מהזיכרון, הפעולה הקשה של ההיזכרות משפרת את הזיכרון. כמו כן, מענה על שאלות מגלה לכם איזה חומר לימודי אתם לא ממש יודעים ולכן כדאי לכם לחזור וללמוד אותו.

3. במידה ומדובר בחומר שכולל הרבה מידע, במקום לחזור ולקרוא אותו, הדבר היעיל ביותר הוא לסדר אותו לפי נושאים או לפי רעיונות. חשוב לקחת דף חלק ולכתוב עליו בנקודות את הנושאים/ראשי הפרקים שאתם צריכים לזכור. הסידור והארגון לפי נושאים יחזק את הזיכרון וההבנה של הנלמד.

4. עצה אחרונה היא ללמד מישהו אחר את החומר הנלמד, לימוד של החומר הנלמד מחייב את 'המורה' לארגן אותו, לזכור אותו ולהבין אותה. הפעולות הללו משפרות כמובן את הלמידה והזיכרון.

אם כן, שליפה של החומר מהזיכרון, ארגון החומר מהזיכרון, הוראה של החומר מהזיכרון הן פעולות הרבה יותר קשות בשבילנו. אבל, פעולות קשות שכוללות מאמץ מקבעות את הזיכרון בצורה הרבה יותר טובה ומהוות בסיס טוב להצלחה בלימודים ושיפור ההישגים.