פרק 1: מה למדתי מרגע השפל של חיי (לקריאת הפרק בחינם)

פרק 2: מדוע אנחנו לא מצליחים למצוא את הפוליטיקאים ההגונים ונטולי האינטרסים (לקריאת הפרק בחינם)

פרק 3: מה באמת משפיע על קבלת ההחלטות של פוליטיקאים

פרק 4: מי הוא הפוליטיקאי החרוץ

פרק 5: האמת המפתיעה על תשלומי המיסים

פרק 6: מדוע אנחנו מקבלים כמעט תמיד שירותים גרועים במיוחד מהמדינה למרות תשלומי המיסים הגבוהים

פרק 7: על אילו החלטות גרועות אפשר להעניש פוליטיקאים ובאילו החלטות זה פשוט בלתי אפשרי