פרק 8: מה מחולל שינוי בחייהם של בני האדם

פרק 9: מדוע מה שסייע לנו בעבר פוגע בנו כיום

פרק 10: מהו מדע אמיתי ומהו מדע חלקי

פרק 11: מהו מדע מזויף וכיצד הוא הצליח להתחפש למדע אמיתי

פרק 12: כיצד המדע המזויף משפיע על חייכם בניגוד לרצונכם

פרק 13: מה גרם לי לצאת בשאלה ואיך זה קשור להשפעתם של כלי התקשורת