פרק 14: מדוע הפוליטיקאים פותרים את הבעיות של מערכת החינוך ב"כאילו"

פרק 15: מדוע ארגוני המורים עושים הכול כדי למשוך את המורים הגרועים ביותר ולהשאירם בבתי הספר

פרק 16: מדוע כל הסטודנטים לחינוך הם "סטודנטים מצטיינים"

פרק 17: מדוע העיתונאים לא יכולים להבין את הבעיות האמיתיות של מערכת החינוך

פרק 18: מה יכול להוזיל את שירותי הבריאות ב־30% וגם לשפר את הבריאות שלכם (לקריאת קטע מהפרק)